Hankehauissa 54 partneria 22 maasta

Kansainvälinen hankevuosi 2015 on käynnistynyt SAMKissa aktiivisesti. Niissä 12 hankkeessa, joille on jo haettu rahoitusta ja kevätkaudella vielä suunnittelussa olevissa 5 muussa hankkeessa on mukana peräti 54 kansainvälistä partneria 22:sta eri maasta. Niistä 8 on EU:n ulkopuolella. 20 ulkomaisen korkeakoulun, 22 yrityksen ja 12 julkishallinnollisen toimijan lisäksi hankkeissa on mukana myös kotimaisia kumppaneita, kuten Turun ammattikorkeakoulu CoastAL-liittouman kautta.

Euroopan alueellisista kehittämisrahoituksista Interreg Central Baltic (CB), jossa Satakunta on ensimmäistä kertaa mukana, rahoittaa Itämeren keskialueen hankkeita. Viron, Etelä- ja Lounais-Suomen, Latvian länsialueiden sekä Ruotsissa pääkaupunkialueen rannikon kattavassa ohjelmassa tavoitellaan seitsemän ohjelmavuoden aikana muun muassa ympäristöystävällisyyttä rannikkoseutujen liikenteeseen, vahvuutta pienyritysten kilpailukykyyn sekä Itämereen valuvien myrkyllisten aineiden vähentymistä.

Satakunnan odotetaan olevan vahvasti mukana uusissa hankesuunnitelmissa toteuttajana sekä hallinnoijana. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäisellä kierroksella SAMK on jättänyt kaksi omaa kansainvälistä laajan mittakaavan hankehakemusta. Lisäksi olemme partnerina neljässä muussa CB-hankkeessa.

Laajemmin Itämeren aluetta kehittävä Interreg Baltic Sea Region (BSR) tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren alueella. SAMKin logistiikan ja merenkulun osaamisalue on jättänyt ensimmäisen vaiheen hakemuksen liikennöintipalvelujen saatavuuden kehittämisestä reuna-alueilla. Vahvan verkoston kautta olemme mukana myös kahdessa muussa BSR-hankkeessa osatoteuttajana.

EU:lla on myös Aasian kehittämiseen liittyvä rahoitusohjelma, jossa eurooppalaisilta toimijoilta edellytetään välittömiä ympäristövaikutuksia Aasian alueella. SAMKin energian ja rakentamisen osaamisalue on tehnyt SWITCH-Asia II -ohjelmaan rahoitushaun hankkeelle, jossa kehitetään ympäristöystävällistä rakentamista Vietnamissa.

Lisäksi SAMK on kansainvälisissä konsortioissa mukana partnerina
– kehittämässä senioriturismin esteettömyyttä Espanjan Andaluciassa (COSME-ohjelma)
– ikääntyneiden naisten kokeman väkivallan ehkäisymallin suunnittelussa ja koulutuksessa (DAPHNE)
– vähentämässä hotellivieraiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta Aasiassa (SWITCH-Asia II)
– luomassa yrittäjyydelle kansainvälistä Living Lab -ympäristöä (ERASMUS +).

Kevään 2015 aikana hakemukset jätetään lisäksi neljään muuhun hakuun ja aloitetaan syksyllä haettavien hankkeiden suunnittelu.

Teksti: Jaana Sävel, kv-hankesuunnittelija
Kuva: Minna Keinänen-Toivola; SAMKin tiimi viimeistelee SmallPorts365 -hankehakemusta

 

Hyvinvointiteknologia ikäystävällisellä vierailulla Irlannissa

Osa SAMKin hyvinvointiteknologian tutkimusryhmää sekä hyvinvointiteknologian ylemmän AMK:n opiskelijoita vieraili marraskuussa 2014 SAMKin irlantilaisessa yhteistyökorkeakoulussa Dundalk Institute of Technology’ssa sekä alueella olevissa ”ikäystävällisissä” (age-friendly) -kohteissa.

Vaikka matkalla ei nähtykään suoranaista hyvinvointiteknologiaa käytössä, antoi erilaisiin toimintaympäristöihin ja – kulttuureihin tutustuminen paljon uusia ajatuksia ja virikkeitä ikääntyneiden ihmisten arjessa selviytymisen avustamiseen myös käyttäjäystävällistä teknologiaa hyödyntämällä ja kehittämällä.

Alzheimer-paivähoitokeskus inspiroi asiakaslähtöisyydellään

Vierailukohteista ensimmäinen oli The Birches –alzheimer-päivähoitokeskus. The Birches on mukana SAMKin GaMeR-hankkeessa tehtyjen hyvinvointipelien testauksessa. Testi on toteutettu myös Porissa Diakonialaitoksella asukkailla, joilla on todettu lievä dementia. Irlantilaisen alzheimer-päivähoitokeskuksen asiakkailla on kaikilla joko keskivaikea tai vaikea dementia.

Päiväkeskus inspiroi matkalaisia asiakaslähtöisyydellään ja yhteisöllisyydellään. Erityistä huomiota kiinnitti se, että toiminnan rahoitus riippui varainkeruusta sekä vapaaehtoistyön määrä, joka takasi toimintaan monia eri osa-alueita.

Vuokra-asuntoja teknologian testausympäristössä

Ohjelmaan kuului myös tutustuminen Great Northern Haven älyasuntoihin. Great Northern Haven on 16 asunnon rivitalo, joka on erityisesti rakennettu asumis- ja turvateknologian testausympäristöksi. Asunnoissa asuu vuokralaisia, jotka ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa älyasuntotutkimusten koehenkilöinä toimimiselleen.

Huoneistoissa on liiketunnistimia, paineantureita, auki- ja kiinniolon tunnistavia ovi- ja ikkunakytkimiä ja niin edelleen. Lisäksi huoneissa on hälytyspainikkeet, ja verhojen ja ikkunoiden avaaminen onnistui seinällä olevista painikkeista.

Huoneistoista kerätään tietoa siitä, miten asukkaat toimivat päivittäin. Tietojen avulla pyritään luomaan algoritmejä poikkeuksien löytämiseksi. Esimerkiksi jos asukas on yleensä hereillä ennen kello 9:ää, mutta jonakin päivänä ei ole noussut kello 11:een mennessä, voidaan asukkaalle soittaa tilanteen tarkistamiseksi ja tarvittaessa käydä tarkistamassa tilanne. Asukkaille voidaan antaa myös ilmoitus esimerkiksi avoimesta ikkunasta tai ovesta heidän mennessään nukkumaan.

Ikäihmiset tarjoavat tukipalveluja alueen iäkkäille ihmisille

District Support 4 Older People on vapaaehtoisorganisaatio, jossa ikäihmiset tarjoavat tukipalveluja alueen toisille iäkkäille ihmisille. Toiminta perustuu osallistujien vapaaehtoisuuteen sekä eri tavoin toteutettavaan varainkeruuseen. Organisaatio tarjoaa iäkkäille muun muassa seuraavia palveluita:

– kaupungin keskustassa toimisto, jossa henkilöitä paikalla avustamassa arkisin
– tietokoneen käytön kurssit
– care & repair, pienten huoltotoimenpiteiden hoidot, kuten nurmikon leikkuu
– trusted traders, isompien huoltojen tekemiseen lista luotettavista toimijoista
– Fáilte Isteach, maahanmuuttajien kielikurssi.

Näiden palvelujen hoitamisen lisäksi vapaaehtoiset soittavat joka aamu läpi noin 70 henkilön listan ja kysyvät vointia ja kuulumisia. Jos soittolistalla olevaa ei saada kiinni, yrittävät he päivän mittaan soittaa tälle tai tämän naapureille uudestaan. Järjestön vapaaehtoiset kertoivat että sadat alueen asukkaat käyttävät soittopalvelua erityisesti yksinasuvien turvatoimena.

Toimistolta saa apua esimerkiksi  laskujen maksamiseen ja lomakkeiden täyttämiseen. Siellä voi myös poiketa kupillisella teetä, jos kaipaa seuraa päivän aikana.

Omaa taidetta vanhainkodin seinillä

Vierailimme myös Trimin kaupungissa Dundalk Institute of Technology’sta  valmistuneen hoitotyön maisterin johtamassa St. Joseph’s Care Unit -vanhainkodissa, jossa tehdään parhaillaan muutostöitä tilojen päivittämiseksi nykyvaatimusten mukaisiksi. Suurin fyysinen muutos on oma yksityinen huone jokaiselle asiakkaalle. Seinillä oli asukkaiden tekemiä taideteoksia ja huoneissa hieman omia kalusteita. Vanhainkodissa oli myös dementiapotilaiden osasto, jonne saattoi tulla myös vain päivähoitoon.

Lue myös irlantilaislehden juttu SAMKin ryhmän vierailusta District Support 4 Older People’ssa. [linkki tulossa]

Teksti: Meri Olenius, Tommi Lehtinen ja Andrew Sirkka

Kuvassa District Support 4 Older People vapaaehtoisorganisaation väkeä sekä samkilaisia marraskuisella vierailulla.