Hankehauissa 54 partneria 22 maasta

Kansainvälinen hankevuosi 2015 on käynnistynyt SAMKissa aktiivisesti. Niissä 12 hankkeessa, joille on jo haettu rahoitusta ja kevätkaudella vielä suunnittelussa olevissa 5 muussa hankkeessa on mukana peräti 54 kansainvälistä partneria 22:sta eri maasta. Niistä 8 on EU:n ulkopuolella. 20 ulkomaisen korkeakoulun, 22 yrityksen ja 12 julkishallinnollisen toimijan lisäksi hankkeissa on mukana myös kotimaisia kumppaneita, kuten Turun ammattikorkeakoulu CoastAL-liittouman kautta.

Euroopan alueellisista kehittämisrahoituksista Interreg Central Baltic (CB), jossa Satakunta on ensimmäistä kertaa mukana, rahoittaa Itämeren keskialueen hankkeita. Viron, Etelä- ja Lounais-Suomen, Latvian länsialueiden sekä Ruotsissa pääkaupunkialueen rannikon kattavassa ohjelmassa tavoitellaan seitsemän ohjelmavuoden aikana muun muassa ympäristöystävällisyyttä rannikkoseutujen liikenteeseen, vahvuutta pienyritysten kilpailukykyyn sekä Itämereen valuvien myrkyllisten aineiden vähentymistä.

Satakunnan odotetaan olevan vahvasti mukana uusissa hankesuunnitelmissa toteuttajana sekä hallinnoijana. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäisellä kierroksella SAMK on jättänyt kaksi omaa kansainvälistä laajan mittakaavan hankehakemusta. Lisäksi olemme partnerina neljässä muussa CB-hankkeessa.

Laajemmin Itämeren aluetta kehittävä Interreg Baltic Sea Region (BSR) tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren alueella. SAMKin logistiikan ja merenkulun osaamisalue on jättänyt ensimmäisen vaiheen hakemuksen liikennöintipalvelujen saatavuuden kehittämisestä reuna-alueilla. Vahvan verkoston kautta olemme mukana myös kahdessa muussa BSR-hankkeessa osatoteuttajana.

EU:lla on myös Aasian kehittämiseen liittyvä rahoitusohjelma, jossa eurooppalaisilta toimijoilta edellytetään välittömiä ympäristövaikutuksia Aasian alueella. SAMKin energian ja rakentamisen osaamisalue on tehnyt SWITCH-Asia II -ohjelmaan rahoitushaun hankkeelle, jossa kehitetään ympäristöystävällistä rakentamista Vietnamissa.

Lisäksi SAMK on kansainvälisissä konsortioissa mukana partnerina
– kehittämässä senioriturismin esteettömyyttä Espanjan Andaluciassa (COSME-ohjelma)
– ikääntyneiden naisten kokeman väkivallan ehkäisymallin suunnittelussa ja koulutuksessa (DAPHNE)
– vähentämässä hotellivieraiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta Aasiassa (SWITCH-Asia II)
– luomassa yrittäjyydelle kansainvälistä Living Lab -ympäristöä (ERASMUS +).

Kevään 2015 aikana hakemukset jätetään lisäksi neljään muuhun hakuun ja aloitetaan syksyllä haettavien hankkeiden suunnittelu.

Teksti: Jaana Sävel, kv-hankesuunnittelija
Kuva: Minna Keinänen-Toivola; SAMKin tiimi viimeistelee SmallPorts365 -hankehakemusta