Porissa ikäihmisten kansalaisraati ensimmäistä kertaa – SAMK mukana

Ensimmäinen ikäihmisten kansalaisraati Porissa järjestettiin lokakuussa. SAMKista neljä geronomi (AMK) -opiskelijaa osallistui perusturvakeskuksen ja Satakunnan Vanhustuki ry:n järjestämään raatiin toimien ryhmien puheenjohtajien tukena ja sihteereinä. Osallistuminen oli osa opiskelijoiden harjoittelua. Tavoitteena oli tuottaa oppimiskokemus yhdistämällä ajankohtainen ja uudenlainen yhteiskunnallinen toimintamuoto opiskeluun.

Ikäihmisten kansalaisraati on kuntalaisten osallisuutta ja päätöksentekoa vahvistava toimintamuoto. Se kuuluu olennaisesti ikäystävälliseen yhteiskuntaan, jossa eri-ikäiset otetaan huomioon. Kansalaisraatien hyödyt ovat moninaiset. Päättäjät saavat informaatiota päätöksenteon tueksi, ja itse prosessi opettaa kuulemaan ja kuuntelemaan muiden mielipiteitä.

Ikäihmiset ovat kansalaisraadin ydin. Porin kansalaisraatiin ilmoittautui 22 yli 75-vuotiasta. Raati järjestettiin kolmena päivänä. Aluksi raatilaiset tutustuivat toisiinsa ja perehtyivät raadin ideaan. Ensimmäisen päivän teemana oli vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja riittävyys. Toisena päivänä pohdittiin omais- ja itsehoitoa. Lopuksi raatilaiset laativat julkilausuman päättäjille, jossa esitetään konkreettiset toimenpide-ehdotukset.  Kansalaisraadin julkilausuman toteutusta seurataan ja arvioidaan.

Linkki julkilausumaan

Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri
Kuvat: Porin perusturvakeskus

Kankaanranta ja Teeri opettavat SAMKin vanhustyön koulutuksessa ja toimivat kansalaisraadissa ryhmien vetäjinä.