Green Care –toiminta ja yrittäjyys

Green Care -toiminnassa otetaan yhä vahvemmin huomioon eläinten hyvinvointi. Eläinsuojelullinen näkökulma tuleekin aina ottaa huomioon ja se tulee edelleen vahvistumaan Green Care -toiminnassa. Näin avasi projektipäällikkö Jaana Ruoho Green Care -tapaamisen Porissa huhtikuussa.

–  Esimerkiksi koirakaveritoiminnassa pitää osata aina tehdä huomioita siitä, ettei koira stressaannu tilanteissa.

Green Care -toiminnan kannattavuus

Kati Liikonen varoitti tapahtumassa pitkäaikaisen yrittäjäkokemuksensa perusteella, että asiakkaiden profiili muuttuu yrityksen elinkaaren aikana.

– Se pitää nähdä ja huomioida, erityisesti ennen suuria investointeja.

Bulkkituotteita isoille massoille tarjoava joutuu haalimaan suuremman asiakaskunnan, asiakkaiden määrän vuoksi on palkattava lisää henkilökuntaa ja siinä samassa yrittäjän oma jaksaminen joutuu koetukselle. Lisäksi katteet tipahtavat bulkkituotteissa rajusti, koska isoja määriä asiakkaita joudutaan houkuttelemaan edullisemmalla hintatasolla.

– Kun tavoitellaan jokaiselle jotakin, lopulta se ei kiinnosta ketään.

Saman rahallisen tuloksen voi saada keskittymällä liiketoiminta-ajatukseen tarkemmin rajatulle kohderyhmälle, hinnoitteluun, brändiin ja erityisesti siihen kohderyhmään – kenelle tätä tarjoan – ja kehittää toimintaa sen mukaisesti.

Toiminnan riskit

GC-toimintaan liittyvät riskit ovat Liikosen mukaan verrattain globaaleja. Säätä ja ilmastoa emme voi hallita, erityisesti rannikot ovat nykyään riskialttiita. Myös eläimillä on ja saa olla oma tahto.

– Jossakin yhä uudestaan samaa reittiä turisteja vetävät koirat tekivät yksinkertaisesti juoksulakon.

Yrittäjien auttaviin ja neuvoviin palveluihin panostetaan Suomessa jatkuvasti kiitettävästi.

– Miten olisi, jos yrittäjän jaksamiseen panostettaisi samassa mittakaavassa, heittää Kati Liikonen.

Toiminnan hyöty

Green Care –toiminta sopii hyvin ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Omassa toiminnassaan Kati Liikonen on saanut palautetta ja itse nähnyt, miten se on lisännyt asiakkaiden hyvinvointia ja parhaimmillaan aiheuttanut merkittävän elämänmuutoksen.

–  Kyllähän se on tutkittua, että luonto ja eläimet laskevat ihmisen stressitasoa. Itse sain aikoinaan yrittäjänä jaksamista juuri eläinten kanssa touhuamisesta.

Esimerkiksi vanhemmat ikäluokat saavat Liikosen mukaan aivan uutta virtaa luontolähtöisistä elämyksistä.

– Tämä jos mikä edistää vanhusten omatoimisuutta.

Näyttökuva 2016-04-18 kello 14.53.52

Katso Kati Liikosen videokommentti yrittäjyydestä

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa
1.11.2015–28.2.2018
Jaana Ruoho, jaana.ruoho(a)samk.fi, 044 710 3825
http://www.gcsatakuntasamk.fi
Green Care -koulutuspilotti ja muut tapahtumat SAMKissa

Teksti, kuvat ja video: Katri Väkiparta, SAMK Viestintä

Kohti Satakunnan luontomatkailuohjelmaa

On tärkeää määritellä Satakuntaan luontomatkailun kärkikohteet sisäänheittotuotteiksi ja muistaa pitää niiden laatu korkealla. Tätä korosti Satakuntaliiton ympäristöasiantuntija Anne Savola Maakunnan luontomatkailuohjelman kommentointitilaisuudessa maaliskuun lopussa.

– Hyvät kärkikohteet nostavat myös meidän identiteettiämme luontomatkailumaakuntana, muistuttaa Savola.

Satakuntaliiton ympäristöasiantuntija Anne Savola ja opinnäytetyönään neljää Satakuntalaista luontoreittin vaativuusluokitusta ja arviointia tuotteistamista varten tehnyt Hanna Marttila

Satakuntaliiton ympäristöasiantuntija Anne Savola ja opinnäytetyönään neljän Satakuntalaisen luontoreitin vaativuusluokituksen ja arvioinnin tuotteistamista varten tehnyt Hanna Marttila vaihtoivat kommentointitilaisuuden lomassa ajatuksia luontomatkailusta.

Mikä tilanne Satakunnassa on?

Savolan mukaan omassa maakunnassamme usein vähättelemme matkailukohteitamme, vaikka meillä on niitä niin paljon. Satakunta on erittäin otollinen matkailukohde eri ikäryhmille. Hänen mukaansa maakunnassa on myös liikuntaesteisille ja ikääntyneille kohteita luontomatkailuun.

– Toki niitä voisi olla enemmänkin.

Satakunnan luontokohteiden tunnettuus on kasvanut ja Kokemäenjoen tila on menneistä vuosikymmenistä kohentunut, vaikka Lounais-Suomen vesistöjen tila onkin huonompi kuin Suomessa keskimäärin.

Itse aktiivisena omatoimimatkailijana hän muistuttaa, että virkistyskäyttö ja luontomatkailu kulkevat käsi kädessä.

– Molempien mahdollistamiseksi tarvitaan myös kuntien panostusta, muun muassa kaavoitus ja luontokohteiden ylläpito vaativat yhteistyötä, vastuunottoa ja vetäjää.

Uusi luontomatkailuohjelma korostaa liiketoimintanäkökulmaa

Satakunnan luontomatkailuohjelma 2020 täydentää Satakuntaliiton vuonna 2012 laatimaa Matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelmaa. Kesällä 2016 valmistuvassa ohjelmassa keskitytään luonnon matkailulliseen hyödyntämiseen liiketoiminnan näkökulmasta.

Savola kuitenkin muistuttaa, että luontomatkailun edellytysten säilyttämisen ja kehittämisen pitäisi nousta ohjelmassa riittävästi esille.

– Unohtamatta yhteyttä maakunnassa tapahtuvaan ympäristökasvatukseen. Luonnossa ja luonnosta voi oppia.

Keskeiset luontomatkailun kehittämisteemat ovat:

  • toimintaympäristön tukeminen ja vahvistaminen
  • tuotekehityksen lisääminen
  • markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
  • yhteistyön vahvistaminen.

Luontomatkailuohjelman aineistoraportti luettavissa

SAMKissa valmisteilla oleva maakunnan luontomatkailuohjelman 60-sivuinen aineistoraportti on maksutta luettavissa pdf:nä Theseus-julkaisuarkistossa sekä tilattavissa verkkokaupasta osoitteessa samk.pikakirjakauppa.fi

Raportti on laadittu kyselyiden ja haastatteluiden pohjalta Outdoors Satakunta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on Satakunnan vetovoiman kehittäminen valtakunnallisena ja kansainvälisenä luontomatkailukohteena (1.9.2015–28.2.2017).

Lisätietoja hankkeesta ja ohjelman etenemisestä

Projektipäällikkö Sanna-Mari Renfors, SAMK
Outdoors Satakunta -hanke
Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän vetäjä
sanna-mari.renfors(a)samk.fi
044 710 3821

Kuvat ja teksti: Katri Väkiparta, SAMK viestintä