Ylemmän tutkinnon kuvataiteilijat esittäytyvät Kankaanpäässä

Yhteinen AikaMatka Kerrostumiin on nimeltään ylempää AMK-tutkintoa opiskelevien kuvataiteilijoiden näyttely Kankaanpään taidekoulun galleriassa. Näyttely on esillä 4.12.2015 asti. Kuvassa Harri Rauhaniemen installaatio Lay-Lines.

Ensimmäinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä opiskeluryhmä aloitti Kankaanpäässä elokuussa 2015. Kuukausittaisten kontaktipäivien ja opiskelutehtävien varaan rakentuva opiskelu on itsenäistä ja kunkin omista tavoitteista rakentuvaa. Yhteiseksi oppimiskokemukseksi haluttiin toteuttaa näyttely, jonka yhteydessä konkretisoituu kunkin opiskelijan osaaminen ja siihen liittyvät kehittämistavoitteet. Sen avulla opiskeluryhmä saa vertaistukea ja palautetta myös ohjaajilta ja muilta näyttelyyn tutustuvilta näyttelyvierailta. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vuoropuheluja ja uusia näkökulmia omaan työskentelyyn. Opinnäytetyöprosessin etenee tämän näyttelyn jälkeen kunkin oman kehittämissuunnitelman suuntaan.

Videot: Hanna Valtokivi

 

Näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden ajatuksia teoksistaan:

Tuomas Hallivuo: Uusimmat teokseni ovat ensimmäisiä askelia siirtymisessäni kertovasta ilmaisusta lähemmäs pelkistetympää ja maalauksellisempaa kuvamaailmaa. Etenen pienin harppauksin kohti jotain uutta, joka voi olla myös harhareitti tai sitten tie, josta avautuu uusia kiinnostavia näköaloja matkallani seuraaviin risteyksiin.

Janne Hokkanen: Olen asettanut ihmisen, luonnon ja teknologian törmäyskurssille, jossa jokainen vaikuttaa toisiinsa.  Koneiden olomuodot kertovat mm. ihmisen tunnetiloista, joita koemme tai jätämme kokematta omissa vajavaisuuksissamme. Toteutan teoksia välillä vahvan intuition vallassa sekä harkitusti visioita työstäen.

Soila Jokinen-Lywood: Työni on jatkumo aikaisemmalle työlleni, Lumme. Sarjan ensimmäinen työ korosti yhteyttämisen tuloksena syntyvää vihreää kasvustoa. Toinen työni kiinnittää huomion lahoamiseen, joka tapahtuu suureksi osaksi sienirihmastojen kautta. Sienet näyttelevät suurta roolia luonnossa tapahtuvassa kierrätyksessä.

Marika Kaipainen: Omassa taiteessani keskeistä on kokemus ja elämys. Olen viimeaikaisissa teoksissa ja taiteellisessa toiminnassani keskittynyt muun muassa leikkiin, vuorovaikutukseen, yhteisölähtöiseen toimintaan ja maailman hieman paremmaksi muuttamiseen. Elämyksellinen ja moniaistinen taiteilijalähtöinen toiminta tarjoaa juuri tätä.

Maijariitta Karhulahti: Taiteessani käsittelen luonnon, rakennetun fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä ihmisen itsensä välistä suhdetta. Käytän etupäässä tekstiilimateriaaleja, -tekniikoita yhdistäen niitä muuhun löydettyyn, käytettyyn ja sopivaksi valittuun materiaaliin. Kuten teosteni aiheet, myös ilmaisu, on runsasta, kerroksellista ja täynnä yksityiskohtia.

Niina Laitonen: Luonto ja eläimet ovat innoittaneet taidettani sekä aiemmin että tulevaisuudessa. Näissä teoksissa hevonen on edelleen läsnä, mutta tulevissa töissä jäämässä hieman taka-alalle. Näyttelyssä esitettävät teokset heijastavat omaa elämääni sekä sisältävät elementtejä, joilla minulle on suuri symboliarvo.

Harri Rauhaniemi: Installaationi postmoderni ilme rakentuu arkielämässä usein väheksyttyjen materiaalien varaan. Readymade -elementtien hyödyntäminen konstruktiivisessa ilmaisussa virittää postmodernin vuoropuhelun abstraktin käsitteellistämisen ja arkielämän kertakäyttöisen kulutuskäyttäytymisen välille.

Annamari Salmi: Työskentelyni on tutkimusta ympäröivän maailman vaikutuksesta
ihmiseen. Taiteen kautta voin kokea löytämisen iloa, jonka haluaisin myös vastaanottajan kokevan. Visuaaliset metaforat luovuttavat vastaanottajalle tulkinnan, uusien ajatusten ja tuntemisen mahdollisuuden.

————–

Kankaanpään Kuvataiteen ensimmäisten ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoiden näyttely
14.11.–4.12. aukioloajat ma-pe 9.00–16.00. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kankaanpään taidekoulun galleria, Paasikivenkatu 24, 38700 Kankaanpää

TuotekehitysPaja tarjoaa projekteja opintojen oheen

TuotekehitysPajassa on luvassa on käytännön kokemusta opintoihin, kontakteja yritysmaailmaan ja vastuuta itsenäiseen projektityöhön , kirjoittaa yritysviestinnän opiskelija Timo Rantanen.

TuotekehitysPaja on SAMKin opiskelijoille suunnattu opintojaksonomainen projektikokonaisuus. Noin puoli lukuvuotta kestävät projektit ovat toimeksiantajalähtöisiä ja niitä suoritetaan opintojen ohella itsenäisesti. Mukaan voi lähteä hakemalla itseään kiinnostavaan projektiin. Osallistuneet opiskelijat muodostavat projektitiimin, joka lähtee suorittamaan määriteltyä toimeksiantoa.

Luvassa on käytännön kokemusta opintoihin, kontakteja yritysmaailmaan, vastuuta itsenäiseen projektityöhön ja opintopisteitä. Projektipäällikkö saa 15 opintopistettä ja tiimin jäsenet 10 opintopistettä. Suoritetut opintopisteet sijoitetaan kunkin opiskelijan kohdalla hänen opetussuunnitelmaansa sopivasti ammattiopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Mukana kahdeksan toimeksiantajaa

Tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa järjestettävässä TuotekehitysPajassa on mukana kahdeksan toimeksiantajaa. TOpiskelijat pääsevät kuulemaan toimeksiannoista lisää 26.11. pidettävässä Start-tilaisuudessa, Tiedepuiston kampuksen Agoralla Porissa. Tilaisuudessa toimeksiantajat esittelevät projektinsa ja vastaavat esitettyihin kysymyksiin. Opiskelijat hakevat projekteihin nettilomakkeella, jonka löytää TuotekehitysPajan nettisivuilta. Ilmoittautuminen on avoinna ja jatkuu 6.12. saakka.
Projekteja lähdetään suorittamaan heti vuoden vaihduttua. Kick-off tilaisuudessa työryhmät tapaavat toisensa ja toimeksiantajat ja he kuulevat omat roolinsa ryhmissä sekä pääsevät suunnittelemaan alustavasti projektin aikataulua.  Työryhmille järjestetään muutama ohjaustapaaminen, mutta muutoin ryhmät kysyvät apua ja ohjausta vain tarvittaessa.

Projektit ja opiskelijat näkyviksi

TuotekehitysPaja sai alkunsa, kun liiketoimintaosaamisen lehtori Teppo Lundell ja tuotantotalouden yliopettaja Niko Kandelin alkoivat visioida Aalto-yliopiston Product development Project tyylistä toteutusta satakuntalaisittain.

– Projektit ovat opiskelijoillemme erinomainen näytönpaikka ja mahdollisuus niin osaamisen kehittämiseen kuin työelämän verkostojen rakentamiseen. Yksi hankkeen kantavista ajatuksista onkin tehdä kaikki projektit ja niissä työskentelevät opiskelijat näkyviksi ja tarjota jokaisen panokselle mahdollisimman suuri hyöty myös referenssimielessä, Niko Kandelin kertoo.

TuotekehitysPaja lähti toteutumaan käytännössä keväällä 2015 ja sen parissa on uurastanut kaksi SAMKin yritysviestinnän opiskelijaa, Tiina Miettinen ja Timo Rantanen. Opiskelijoiden tehtäviin lukeutuu niin markkinointi ja viestintä kuin nettisivujen ylläpito ja päivittäminen. Opiskelijoista muodostuvan tuotantotiimin jäsenet valmistuvat ensi vuonna, joten uutta tuotantoryhmää TuotekehitysPajalle ollaan rekrytoimassa keväällä 2016. Rekrytoinnista informoidaan lisää lähempänä ajankohtaa.

TuotekehitysPajan nettisivut: www.tuotekehityspaja.fi

Teksti: SAMKin opiskelija Timo Rantanen
Kuva: SAMKin opiskelija Timo Rantanen