Opiskelu avoimessa AMKissa innosti kokonaisen tutkinnon suorittamiseen

Urjalalainen Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki sai avoimen AMKin opinnoista niin suuren kipinän, että innostui suorittamaan kokonaista tutkintoa. Polkuopinnot ovat yksi tie ammattikorkeakoulututkintoon.

Yksi viime syksynä Huittisissa tutkinto-opiskelijana aloittaneista oli Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki, joka käytti avoimen AMKin opintoja väylänä tutkintoon johtaviin opintoihin. Hän on ollut työssä toimistosihteerinä Urjalan kunnan sivistyspalvelukeskuksessa jo yli 27 vuotta. Mielessä oli jo kytenyt ajatus itsensä kehittämisestä opiskelemalla. Aiempaan, ylioppilaspohjaiseen merkonomitutkintoon valmistumisesta oli jo lähes 30 vuotta.

– Löysin SAMKin tarjonnasta pari sellaista opintojaksoa, jotka liittyivät omiin työtehtäviini. Halusin katsoa, pystyisinkö työn ohessa suoriutumaan opiskelusta. Ilmoittauduin siis parille opintojaksolle. Siitä se opiskelu sitten alkoi, kertoo avoimen AMKin opinnot lokakuussa vuonna 2012 aloittanut Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki.

Opiskelu koukutti

Jokikoivu-Hiukkamäki lähti opiskelemaan avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja saadakseen selville, millaista opiskelu tänä päivänä on.

– Ajatus tutkinnosta tuli siinä vaiheessa, kun jäin koukkuun opiskeluun ja opintopisteitä alkoi kertyä.

Lopulta avoimessa AMKissa olikin kertynyt jo 80 opintopistettä ja Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki haki kevään 2014 yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi avoimessa AMKissa suoritettujen opintopisteiden perusteella.

Vaikka osa opiskelijoista on lopettanut opinnot havaittuaan, ettei ala ole se, jota tavoitteli, Jokikoivu-Hiukkamäki ei ole tullut opintojen aikana toisiin ajatuksiin. Yllättävintä opinnoissa on hänen mielestään ollut se, miten hyvin kaikki on sujunut.

Työn kautta tullut tietämys hyödynnettävissä

Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki on suuntautunut opinnoissaan julkishallintoon ja suorittanut siihen liittyen 50 opintopisteen verran ammattiopintoja. Ammattiopintojen muut 35 opintopistettä ovat kertyneet lähinnä juridiikan opinnoista, esimerkiksi sopimusoikeudesta ja rikos- ja rikosprosessioikeudesta.

– Ilahduttavaa näissä opinnoissa on ollut, että työn kautta tullutta tietämystä ja kokemusta on kyennyt hyödyntämään opintojaksojen tehtävissä. On ollut ilo oppia uusia asioita sekä syventää tietämystään asioista, joista on jo aiemmin tiennyt jotakin, hän kertoo.

– Nyt suoritan kesäkurssina viimeisen opintojakson tradenomin yhteisistä ammattiopinnoista. Syksylle 2015 jää vielä suoritettavaksi ruotsin perusopinnot opinnäytetyön lisäksi. Opinnäytetyöni Tehdään meille turvallinen koulu! Case: Turvallisuusjohtaminen ja henkilöriskit Urjalan alakouluissa on tällä hetkellä työn alla ja viimeistelen teoriaosuutta.

Jokikoivu-Hiukkamäki on halunnut osallistua lähijaksoille aina kun mahdollista. Myös etäopintoja on ollut. Englannin keskusteluosuudet suoritettiin verkossa.

– On mukava tavata paikanpäällä muita opiskelijoita ja vaihtaa kuulumisia.

– Kun tutkinto on valmis, jatkan varmasti jollakin tapaa itseni ajan tasalla pitämistä ja kehittämistä, hän kertoo.

Lisätiedot polkuopinnoista: www.samk.fi/avoinamk


 

Avoimen AMKin opinnot ovat nimensä mukaan avoimia kaikille.  Osa avoimen AMKin opiskelijoista opiskelee tutkinto-opiskelijoiden mukana. Osa opinnoista toteutetaan erillistoteutuksina. Yksi esimerkki erillistoteutuksesta on syksyllä 2014 liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmissa alkaneet ensimmäiset polkuopintoryhmät. Osa opiskelijoista aloitti liiketalouden opinnot Porissa ja osa Huittisissa.


 

Teksti: Inna Saarinen

Kuva: Jatta Lehtonen