Kotitaloudet innostuivat aurinkoenergiasta

Satakunnassa on ilmoittautunut yli 130 kotitaloutta mukaan SAMKin koordinoimaan SOLARLEAP-hankkeeseen, jossa muun muassa kartoitetaan ja toteutetaan omakotitalokokoluokan aurinkoenergiajärjestelmiä.

SOLARLEAP Satakunta -hankkeen tavoitteena on tehostaa aurinkoenergiajärjestelmien kokonaistoimitusprosesseja, poistaa lupa- ja sopimuskäytäntöihin liittyviä pullonkauloja sekä parantaa järjestelmäasennuksien laatua käytännön toimenpitein.

Ilmoittautuneiden joukosta kymmenelle valikoidulle kotitalouskohteelle toteutetaan aurinkoenergiajärjestelmä opiskelijavoimin SAMKin ja WinNovan ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä. SAMKin opiskelijat vastaavat suunnittelusta, järjestelmien hankinnasta sekä koko prosessin läpiviennistä. WinNovan opiskelijat vastaavat järjestelmien asennuksesta kohteisiin. Muut kartoituksessa löydetyt kohteet välitetään hankkeeseen osallistuville yrityksille mahdollista toteutusta varten.

Kohteiden kartoitus

Kohteista pyrittiin jo ilmoitusvaiheessa keräämään kattavasti tietoa, jolla voi olla vaikutusta aurinkoenergiajärjestelmän suunnitteluun. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä, asukkaiden lukumäärä sekä heidän kulutustottumuksensa vaikuttavat järjestelmän mitoitukseen ja valintaan. Myös rakennuksen suuntaus, kattokaltevuus ja mahdolliset varjostukset vaikuttavat oleellisesti järjestelmän tuottopotentiaaliin.

Jokaiseen kohteeseen tehdään erillinen kartoituskäynti, jossa esitäytetyt tiedot varmistetaan sekä täytetään puuttuvat tiedot. Samalla keskustellaan asukkaiden kanssa heidän toiveistaan aurinkoenergiajärjestelmän suhteen ja jaetaan tietoa aurinkoenergia-asioista. Asukkaiden toiveiden sekä kohteista saatujen tietojen perusteella tehdään tarkempi arvio soveltuvasta järjestelmästä ja sen asennuspaikasta.

Valittujen kotitalouskohteiden aurinkoenergiajärjestelmien tuottoa seurataan viiden vuoden ajan SAMKin asentamilla etämittausjärjestelmillä. Tällä tavoin pyritään saamaan ensikäden tietoa aurinkoenergiajärjestelmien todellisesta tuotosta Satakunnan alueella.

Mistä innostus viriää?

Aurinkoenergiaa kohtaan tunnettuun kiinnostukseen löytyy monia syitä. Yksi merkittävä syy on, että järjestelmien hinnat ovat laskeneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Ilmastonmuutoksesta on keskusteltu viime vuodet ahkerasti ja monet kokevat, että uusiutuvien energioiden käytön lisääminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Ihmisiä myös kiehtoo ajatus siitä, että he voivat itse tuottaa osan käyttämästään energiasta. Parhaimmillaan tämä johtaa omatoimiseen kulutuksen seurantaan ja energiansäästötoimenpiteisiin. Julkisuudessa on paljon puhuttu nettolaskutuksesta, jossa sähkön kulutuksesta vähennetään verkkoon tuotettu sähkö samassa suhteessa ennen laskutusta. Toteutuessaan tällä on ratkaiseva positiivinen merkitys aurinkosähköjärjestelmän takaisinmaksuaikaan.

Merkittävä syy on myös asumisen helpottuminen, kun lämmittämisen tarve vähenee kesäaikaan. Tuomalla esimerkiksi nykyisen puukattilan rinnalle aurinkolämpöjärjestelmä päästään kattilalämmityksestä eroon useiksi kuukausiksi. Toisaalta aurinkosähköjärjestelmän hankinta voi lisätä ilmalämpöpumpun jäähdytysominaisuuden käyttöä ja lisätä näin asumisviihtyvyyttä.

Yleensäkin aurinkoenergiajärjestelmien yleistyminen luo positiivista jatkumoa: mitä enemmän toimivia järjestelmiä lähiympäristöstä löytyy, sitä enemmän se houkuttelee asiaa vielä pohtivia ottamaan ratkaisevan askeleen kohti omaa energiantuotantoa.

Teksti: Petri Lähde & Marko Kukka