Hankehauissa 54 partneria 22 maasta

Kansainvälinen hankevuosi 2015 on käynnistynyt SAMKissa aktiivisesti. Niissä 12 hankkeessa, joille on jo haettu rahoitusta ja kevätkaudella vielä suunnittelussa olevissa 5 muussa hankkeessa on mukana peräti 54 kansainvälistä partneria 22:sta eri maasta. Niistä 8 on EU:n ulkopuolella. 20 ulkomaisen korkeakoulun, 22 yrityksen ja 12 julkishallinnollisen toimijan lisäksi hankkeissa on mukana myös kotimaisia kumppaneita, kuten Turun ammattikorkeakoulu CoastAL-liittouman kautta.

Euroopan alueellisista kehittämisrahoituksista Interreg Central Baltic (CB), jossa Satakunta on ensimmäistä kertaa mukana, rahoittaa Itämeren keskialueen hankkeita. Viron, Etelä- ja Lounais-Suomen, Latvian länsialueiden sekä Ruotsissa pääkaupunkialueen rannikon kattavassa ohjelmassa tavoitellaan seitsemän ohjelmavuoden aikana muun muassa ympäristöystävällisyyttä rannikkoseutujen liikenteeseen, vahvuutta pienyritysten kilpailukykyyn sekä Itämereen valuvien myrkyllisten aineiden vähentymistä.

Satakunnan odotetaan olevan vahvasti mukana uusissa hankesuunnitelmissa toteuttajana sekä hallinnoijana. Kaksivaiheisen rahoitushaun ensimmäisellä kierroksella SAMK on jättänyt kaksi omaa kansainvälistä laajan mittakaavan hankehakemusta. Lisäksi olemme partnerina neljässä muussa CB-hankkeessa.

Laajemmin Itämeren aluetta kehittävä Interreg Baltic Sea Region (BSR) tukee yhtenäistä aluekehitystä ja alueyhteistyötä ja sitä kautta innovointia, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä Itämeren alueella. SAMKin logistiikan ja merenkulun osaamisalue on jättänyt ensimmäisen vaiheen hakemuksen liikennöintipalvelujen saatavuuden kehittämisestä reuna-alueilla. Vahvan verkoston kautta olemme mukana myös kahdessa muussa BSR-hankkeessa osatoteuttajana.

EU:lla on myös Aasian kehittämiseen liittyvä rahoitusohjelma, jossa eurooppalaisilta toimijoilta edellytetään välittömiä ympäristövaikutuksia Aasian alueella. SAMKin energian ja rakentamisen osaamisalue on tehnyt SWITCH-Asia II -ohjelmaan rahoitushaun hankkeelle, jossa kehitetään ympäristöystävällistä rakentamista Vietnamissa.

Lisäksi SAMK on kansainvälisissä konsortioissa mukana partnerina
– kehittämässä senioriturismin esteettömyyttä Espanjan Andaluciassa (COSME-ohjelma)
– ikääntyneiden naisten kokeman väkivallan ehkäisymallin suunnittelussa ja koulutuksessa (DAPHNE)
– vähentämässä hotellivieraiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta Aasiassa (SWITCH-Asia II)
– luomassa yrittäjyydelle kansainvälistä Living Lab -ympäristöä (ERASMUS +).

Kevään 2015 aikana hakemukset jätetään lisäksi neljään muuhun hakuun ja aloitetaan syksyllä haettavien hankkeiden suunnittelu.

Teksti: Jaana Sävel, kv-hankesuunnittelija
Kuva: Minna Keinänen-Toivola; SAMKin tiimi viimeistelee SmallPorts365 -hankehakemusta

 

Rakennusmessut – iso opiskelijaprojekti

SAMKin rakennustekniikan opiskelijat puhaltavat vuosittain yhteen hiileen. Tämä ”hiili” on Porin rakennus- ja LVI-messut, perinteinen tapahtuma, jonka opiskelijat järjestävät. Tänä vuonna messut ovat yleisölle avoinna 21.–22.3. kello 10–17.

Messuista on vastuussa Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry, joka koostuu neljännen vuoden opiskelijoista. Alempien vuosikurssien opiskelijat auttavat talkoissa, joissa tapahtuma rakennetaan tyhjään Karhuhalliin tekonurmen päälle ja viikonlopun jälkeen puretaan alkutilaansa. Joka vuosi messujärjestäjät pyrkivät siirtämään perintöä ja oppia messujen järjestämisestä seuraavana vuonna projektiin tarttuville kolmannen vuoden opiskelijoille.

Messut 2015

Lama ja vaikea taloustilanne ovat viime vuosina näkyneet rakennusalalla erityisesti yksityisen sektorin rakennushankkeissa. Messujen järjestämiselle aika ei ole kaikkein otollisin, mutta tilanne messujen kannalta ole niin paha kuin aluksi pelättiin.
– Rakennusalalla voidaan puhua rajusta laskusuhdanteesta. Yksityinen taho ei tällä hetkellä rakenna. Pelkäsimme tämän vaikuttavat radikaalisti messujen myyntilukuihin, mutta muutos on ollut pientä ja myynti sujunut odotettua paljon paremmin, toteaa messupäällikkö Topi Lehtikangas.

Messuilla panostetaan siihen, että tarjonta vastaisi asiakkaiden ja yritysten toiveita yhä paremmin. Näytteilleasettajia on niin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen kuin talotekniikan saralta. Laajentuneen sisustuskorttelin rinnalla on uusi pihan ja puutarhan kunnostamiseen liittyvä osasto, jossa voi lopputalvella jo suunnitella tulevaa kesää ja uutta ilmettä pihalle.

Ohjelmistoon on palautettu viihde-esitykset, joista tänä vuonna vastaavat Putous 2014 -voittaja Pasi Salmi, porilaisittain Salme Pasi, ja sunnuntaina musiikkiviihteen monitoimija Janne Tulkki. Paikalla nähdään myös hyväntekeväisyyshuutokauppaa isännöivä Jethro Rostedt sekä Kymppi-Katon osastolla Juha Mieto.

Energiasta asiaa

Tänä vuonna messujen teemana on aina puhuttava energian ja ympäristön säästäminen. Viime vuonna lanseeratut paneelikeskustelut pysyvät osana ohjelmistoa. Viikonlopun aikana muun muassa energiatuotannosta keskustellaan poliitikkojen ja eri energiamuotojen tuotannon asiantuntijoiden voimin. Aihe on ajankohtainen erityisesti Satakunnan alueella, sillä Nakkilaan on suunnitteilla yksi Pohjois-Euroopan suurimmista aurinkovoimaloista. Keskusteluissa käydään läpi myös monia muita energiantuotantomuotoja.

Työnäytöksistä on edellisiä vuosia monipuolisempi tarjonta. Näytteilleasettajat esittelevät tuotteitaan ja työtapojaan käytännössä. Luennoista vastuussa ovat muun muassa Jethro Rostedt, Porin ympäristövirasto ja Sisäilmayhdistys ry.

Tarjonnasta löytyy siis varmasti jokaiselle jotakin. Porin valmistuvat rakennusinsinöörit ry toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi messuille!

Lisätiedot osoitteessa: www.porinrakennusmessut.fi

Teksti: Katariina Riihimäki, rakennustekniikan opiskelija, messujen tiedotusvastaava

Kuvassa vasemmalta messujärjestäjät: Juha Kamberg, Maksim Somelar, Joni Rosenberg, Juha Kulmala, Topi Lehtikangas, Ann-Maria Heinonen ja Katariina Riihimäki. Kuvasta puuttuu Rami Lammi.

Peda-Agora: yhteisopettajuudesta voimaa

Opettajan ei tarvitse opettaa yksin. Yhteistyö teettää alkuun enemmän töitä, mutta on parhaimmillaan hyvin antoisaa. Onnistuneiden kokemusten jälkeen yhdessäopettamisesta ei luopuisi mistään hinnasta. Mutta mikä vie hyviin kokemuksiin? Ainakin h yvä suunnittelu ja käytännöistä sopiminen ovat tärkeitä.

Joukko SAMKin opettajia kokoontui jakamaan omia kokemuksiaan yhteisopettajuudesta ja muusta yhteisasiantuntijuudesta Peda-Agoraan 4.2. Peda-Agora on samkilainen konsepti, jossa opettajat jakavat osaamistaan ja erilaisissa kokeiluissa ja projekteissa saamiaan kokemuksia toisilleen. Runebergin päivän aattona puhuttiin kuin ”ruuneperit”, mutta toki asiaa.

Yhteisopettajuudessa on erilaisia mahdollisuuksia jakaa työtä.  Aina ohjaajan roolissa ei myöskään ole ainoastaan varsinainen opettaja, vaan ohjaavaa asiantuntijuutta voi tulla yrityksistä tai muilta yhteistyökumppaneilta.

Matkailun opettaja Maaria Berg kertoi kokemuksistaan matkailun opiskelijoiden ja alan yrittäjien tuotepakettisuunnittelussa. Kun opinnot viedään ulos luokkahuoneista, kohdataan tietyt haasteet, joita työelämässä aina on. Yrittäjien tilanteet muuttuvat, joten aloitettu tehtäväkin voi vaihtua lennosta.

Mirka Leino, automaatioteknologian opettaja, puolestaan kertoi useammasta opintojaksosta, joita hän toteuttaa eri kollegojen – muun muassa Hannu Asmalan, Timo Suvelan ja Ismo Trastin kanssa – ja usein myös eri yritysten kanssa. Yksi esimerkki on hyvinvointiteknologian ylempi AMK -koulutus. Perinteiset luentomateriaalit ovat luettavissa verkossa, ja perjantaille sijoittuvina lähipäivinä tehdään muuta.

– Päivät ovat olleet todella antoisia. Ei ole kertaakaan ollut sellaista päivää, etteikö viikonlopun aikana olisi tullut useita sähköposteja, sanoo Leino.

Opiskelijat ovat kertoneet innostuneensa ja etsineensä tietoa ja ehdottavat mitä muuta voitaisiin tehdä.

Yhteisopetuksessa voidaan antaa paljon enemmän tarjolle yhdelle opintojaksolle.

– Fokus on koko ajan tulosten tuottamisessa. Miten tuotetaan opintopisteitä, tuloksia yritykselle, käytännön kokemusta opiskelijoille? Ja vaihtelua itselle, naurahtaa Leino.

Teksti: Anne Sankari