Työikäisten muistiongelmat uusi haaste

Muistin ongelmat eivät ole ainoastaan ikääntymiseen liittyviä asioita, vaan myös työikäisten muistiongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Suomessa on arvioitu olevan 7000 – 10 000 jonkinasteista muistisairautta potevaa alle 65-vuotiasta työikäistä henkilöä. Vaikka työelämä paljastaakin muistiongelmat usein varhaisessa vaiheessa, saatetaan muistisairaus helposti diagnosoida työuupumukseksi tai masennusoireeksi.

Työelämän aivokuormituksen nähdään lisääntyneen muun muassa tietotekniikan kehittymisen myötä. Teknologiakehitystä voidaan myös hyödyntää muistihäiriöiden hoitamisessa ja kuntoutuksessa. Satakunnan ammattikorkeakoulun Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä (HET) on ottanut haasteen vastaan ja kehittänyt erilaisia muistitoimintoja edistäviä pelejä. Muistipelejä on jo testattu sekä Suomessa että Irlannissa ikääntyneillä muistihäiriöitä potevilla henkilöillä viimeisen parin vuoden ajan.

Työikäisten muistipelien kehittämisessä on aiheellista lähteä rakentamaan pelejä muistia rasittavista tekijöistä käsin. Tällöin oleellisia elementtejä voisivat olla esimerkiksi tunteiden käsittely, rentoutuminen, pelielementtien avulla ”oman maailman luominen” ja järjesteleminen. Kyseisten pelien kehittämistä toteutetaan yhteistyössä Dundalk Institute of Technologyn peliteknologiaopiskelijoiden kanssa.

HET oli esittelemässä muistipelejään Work Goes Happy -työterveysmessuilla 11.11.2014 Turun Logomossa yhteistyönä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa. Muistiyhdistys on nähnyt peleillä olevan runsaasti potentiaalia muun mussa erityyppisissä muistia kuntouttavissa ja ohjauksellisissa toiminnoissa.

Teksti ja kuva: Andrew Sirkka

Katsaus blogin vuoteen 2014 (in English)

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Tätä blogia luettiin 4 700 kertaa vuonna 2014. Tehdään tästä vuodesta vielä mielenkiintoisempi! WordPressin englanninkielinen raportti vuodesta 2014 avautuu yhdellä klikkauksella:

Click here to see the complete report.