Anna Perho

Anna Perho kehottaa ottamaan arjesta kaiken irti

Arki on hyvä sana, joka on turhaan saanut negatiivisen kaiun. Tätä mieltä on Anna Perho, joka luennoi SAMKissa superarjesta marraskuisena perjantaina.
– Puhutaan arkisista ihmisistä ja harmaasta arjesta. Ihmisen elämä on kuitenkin suurelta osin arkea ja siitä on tärkeää saada kaikki mahdollinen irti.

Perhon mukaan elämän kolme peruspilaria ovat raha-asiat, terveys ja ihmissuhteet. Niistä on otettava vastuu. Onni ei ole hänen mukaansa pienissä asioissa. Jos peruspilarit eivät ole kunnossa, ei paljon auta, jos näkee ulkona kastepisaroita tai söpön oravan.

Monenkaan ei ole mahdollista jättää kaikkea ja heittäytyä elämän vietäväksi, ”irti oravanpyörästä”. Silti paljon on tehtävissä, jotta voisi hyvin. Useimmat ihmiset eivät vanhainkodissa kadu asioita, joita he olivat elämässään tehneet. He katuvat asioita, jotka jättivät tekemättä.

Anna Perhon teesejä:

  • Tarkista, vastaako toimintasi arvojasi. Teetkö oikeita asioita? Jos toiminta ja arvot ovat ristiriidassa, ihminen voi pahoin.
  • Tunnet sitä, mitä itsellesi kerrot. Jokaisella on vastuu siitä, mitä ajattelee. Äläkä usko kaikkea, mitä ajattelet. Sisälläsi on ääniä, jotka koettavat harhauttaa. Täydellisyydentavoittelija ei päästä sinua helpolla. Huolehtija murehtii, ettei vaan mitään sattuisi. Kriitikko tuomitsee itseä ja muita. Uhri luovuttaa jo ennen kuin on yrittänyt.
  • Stressi on ystävä. Se koetaan usein negatiivisena, mutta oikeasti stressi on yleensä positiivista. Esimerkiksi urheilusuorituksien yhteydessä tulevat flow-tunteet ovat positiivista stressiä. Vain jos voimakas stressintunne jatkuu pitkään, on syytä huolestua.
  • Kaikki muuttuu, vaikka et muuttaisi mitään.
  • Rakastu rutiineihin. Tee yksi asia kerrallaan. Aloita tärkeimmästä. Älä keskeytä.
  • Liikunta lisää tuntuvasti onnellisuutta. Muista myös nukkua ja palautua.

Innostu aiheesta ja lue lisää esimerkiksi kirjailijoilta:

Sonja Lyubomirsky, Kuinka onnelliseksi

Viktor Frankl, Ihmisyyden rajalla

Teksti ja kuva: Inna Saarinen
SAMKin edustajat Etelä-Afrikassa

SAMKin merenkulun koulutus ja kehittämishankkeet esillä Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikassa 9.-12.11.2014 järjestetty African Maritime Domain Conference 2014 –konferenssi keräsi meriklusterin edustajia yhteen Afrikan ja Pohjoismaiden lisäksi Kauko-Idästä  ja koko Amerikan mantereelta. Konferenssin keskeisenä asiana oli Afrikan meristrategia 2050 ja sen implementointi koulutukseen ja tutkimukseen.

SAMKilaiset, hankepäällikkö, merikapteeni Heikki Koivisto ja koulutuspäällikkö Meri-Maija Marva, edustivat Suomea kutsuttuina. Lisäksi Suomesta olivat mukana Etelä-Afrikan suurlähettiläs Petri Salo ja ulkoasiainsihteeri Anu-Elina Autio.

SAMKin edustajat esittelivät konferenssissa Suomen meriliikennestrategiaa 2014 – 2022, Suomen koulutusjärjestelmää ja merenkulunkoulutusta sekä SAMKin Namibiaan suuntautuvia merenkulun koulutus- ja kehittämishankkeita. Konferenssin yhteydessä merikapteeni Koivisto ja koulutuspäällikkö Marva neuvottelivat myös mahdollisesta tulevasta koulutuksen kehittämishankkeesta Etelä-Afrikan Nelson Mandelan Metropolitan yliopiston edustajien kanssa.

Konferenssin yhteistyökumppanina olivat South African Maritime Safety Authority, International Ocean Institute, Unical Shipping ja Wärtsilä.

Teksti: Meri-Maija Marva

Porissa ikäihmisten kansalaisraati ensimmäistä kertaa – SAMK mukana

Ensimmäinen ikäihmisten kansalaisraati Porissa järjestettiin lokakuussa. SAMKista neljä geronomi (AMK) -opiskelijaa osallistui perusturvakeskuksen ja Satakunnan Vanhustuki ry:n järjestämään raatiin toimien ryhmien puheenjohtajien tukena ja sihteereinä. Osallistuminen oli osa opiskelijoiden harjoittelua. Tavoitteena oli tuottaa oppimiskokemus yhdistämällä ajankohtainen ja uudenlainen yhteiskunnallinen toimintamuoto opiskeluun.

Ikäihmisten kansalaisraati on kuntalaisten osallisuutta ja päätöksentekoa vahvistava toimintamuoto. Se kuuluu olennaisesti ikäystävälliseen yhteiskuntaan, jossa eri-ikäiset otetaan huomioon. Kansalaisraatien hyödyt ovat moninaiset. Päättäjät saavat informaatiota päätöksenteon tueksi, ja itse prosessi opettaa kuulemaan ja kuuntelemaan muiden mielipiteitä.

Ikäihmiset ovat kansalaisraadin ydin. Porin kansalaisraatiin ilmoittautui 22 yli 75-vuotiasta. Raati järjestettiin kolmena päivänä. Aluksi raatilaiset tutustuivat toisiinsa ja perehtyivät raadin ideaan. Ensimmäisen päivän teemana oli vanhuspalvelujen laatu, arviointi ja riittävyys. Toisena päivänä pohdittiin omais- ja itsehoitoa. Lopuksi raatilaiset laativat julkilausuman päättäjille, jossa esitetään konkreettiset toimenpide-ehdotukset.  Kansalaisraadin julkilausuman toteutusta seurataan ja arvioidaan.

Linkki julkilausumaan

Teksti: Päivi Kankaanranta & Sari Teeri
Kuvat: Porin perusturvakeskus

Kankaanranta ja Teeri opettavat SAMKin vanhustyön koulutuksessa ja toimivat kansalaisraadissa ryhmien vetäjinä.